Nasıl Katılırım?

Başkent Gençlik Meclisinin bir paydaşı olarak kendini ve kentini geliştirmek istiyorsan aramıza katıl!

Genç Dostu Seçim Modeli

Genç Dostu Seçim Modül için devamını oku...

Genç Politika

Genç Politika Derken neyi kastediyoruz?

Yerel Gençlik Ankara İl Eylem Planı

Yerelde gençlik politikalarının geliştirilmesini amaçlayan politika önerilerimiz

Meclisimizi Keşfedin!

Başkent Gençlik Meclisi, 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi ile başlayan ve Türkiye’de “Yerel Gündem 21” olarak bilinen sürdürülebilir gelecek için demokratik katılımın yolunu açan sürecin somut bir çıktısıdır. Ankara’da yaşayan 15-30 yaş aralığındaki tüm gençlerin bir araya gelip kendini ve kentini geliştiren yerelden var olan problemlere yerel katılımcılık yoluyla çözümler üreten gençlerin yaşamın her alanında güçlenmesini sağlayan mekanizmalar bütünü Başkent Gençlik Meclisi suretine bürünmüştür. Başkent Gençlik Meclisi, siyaset üstü konumu ile Ankara’daki tüm gençlerin din, dil, ideoloji, siyasi kimlik gibi farklılıkları kendi potasında özgül ağırlıklarıyla var olmasını sağlayan herhangi bir siyasallaşma eğilimine girmeden kent yönetiminin gençleştirilmesi ve gençlik politikalarının gençler tarafından belirlenmesi gayesi ile kurulmuştur. Kuruluşunda herhangi bir karar alıcı mekanizma öncü olmamış ve tamamen gençlerin talepleri doğrultusunda Ankara Kent Konseyi ile gençler arasında sürdürülen ortak akıl çabaları neticesinde Ankara’nın tüm genç kesimlerini kapsayan bir gençlik birlikteliğidir.

Gençlik ve Katılım

Başkent Gençlik Meclisi, Gençlerin yaşama aktif katılımını sağlamanın araçlarını gençler tarafından oluşturulmasını temel ilke olarak benimsemektedir. Gençlerin katılımı sağlanılırken hangi araçların aktifleştirilmesine yönelik geliştirilen politikalar bakımından kent konseyleri modelinin demokratik katılım süreçlerinin işletilmesi bakımından etkili olduğu düşünülmektedir. Kent konseylerinin yerelde siyaset üstü ve yerelin tam katılımını desteklemesi şerhini koymak önemlidir.

Çalışma Gruplarımız

Başkent Gençlik Meclisinin tüm faaliyetleri gençler tarafından gençlerin problemine odaklanırken genç çözümlerin üretilmesine yöneliktir. Yapılan faaliyetlerin tamamında siyaset üstü olma ilkesini önemsemekte ve bunu hayata geçirmektedir.

Bir Gençlik Vakası

Başkent Gençlik Meclisi tarafından Ankara’da bulunan tüm üniversite öğrencilerini bir araya getireceği kültür, sanat, akademi ve spor faaliyetlerinin tüm gençler tarafından organize edileceği bir gençlik dayanışma hareketidir.