Halil Ecer
Lisans öğrenimini İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans öğrenimini ise Gaziantep Üniversitesi Disiplinler arası Kent Çalışmaları (Kent ve Toplum çalışmaları) Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora öğrenimine ODTÜ Kent Politikası ve Yerel Yönetimler (2019-2020 özel öğrenci), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji (gençlik politikaları ve kent sosyolojisi) bölümünde devam etmektedir. Kent ve toplum alanında mekânsal dönüşümün toplumsal yansıması üzerine akademik ve sivil toplum alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kent sosyolojisi alanında yerel yönetimlerin politika süreçlerinde sosyolojik ihtiyaç analizi ve sosyal etki değerlendirmeleri yapmaktadır. Bunun yanından edebiyat ve kültür alanında “Sad Nun Mim” ve “Pansuman Yaraya İhanettir” isimli şiir kitapları mevcuttur. İzdiham, Ayizi ve Hemhal Dergilerinde düzenli olarak yazılar yazmaktadır.Bir süre Gazete Duvar’da konuk yazar olarak köşe yazıları yazmıştır.

Toplum ve Mekan denemeleri: http://www.toplumveutopya.com/author/halil-ecer/

Akademik Eserler:
Ecer, H. (2021). “Üniversitenin Sessizliği“, sayı 156, Toplum ve Bilim Dergisi
Ecer, H., Kaleloğlu, R. (2020). “Kentsel Dönüşümün Toplumsal Yansıması: Gaziantep” Örneği, cilt 7 sayı 11, Şehir ve Medeniyet Dergisi
Ecer, H. (2019) “Emek Sermaye İlişkisinde Türkiye’de İnşaat Faaliyetleri” , Sayı 359, Birikim Dergisi
Ecer, H. (2020). “Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru”. Strata Dergisi(3).

Sağlık, C., Ecer, H. (2022) Covid- 19 Pandemi Sürecinin Ebeveyn- Çocuk İlişkisine Etkisi. İçtimaiyat Dergisi 6 (2)
Yorgancılar, S., & Ecer, H. . (2023). Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Röportaj. Demokrasi Platformu, 11(37)

İnstagram:https: //www.instagram.com/halil.ecer/
Twitter: https://twitter.com/halil_ecer