GENÇ HUKUK KOMİSYONU
Ankara’da yaşayan gençlerin yaşama aktif katılımını sağlayan hukuksal düzenlemeler üzerine çalışan ve yerel idarelerde gençlik katılımının önündeki engelleri tespit edip çözüm üreten genç avukatlardan oluşan alt çalışma grubumuzdur. Gençlerin hakları ile ilgili düzenli raporlar yayınlayan hukuk komisyonumuz gençlik haklarından yaşam hakkına bir dizi sürecin mevzuat boyutu ile ilgilenmektedir.