1- A’dan Z’ye Ankara – Başkent Gençlik Meclisi, Gençler Gençlerin Yaşamına Dokunuyor, Ankara’ya yeni adım atmış arkadaşlarımız için hayatta kalma becerileri.

2- Katılımcı Demokrasinin yeniden inşası için bir program: Yerel Gündem 21 

3- Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları

4- 10. Kalkınma Planına Gençlik Grubunun Önerileri: Gençlik Çalışma Grubu

5- Gençlik Politikaları Kılavuzu: Ulusal Gençlik Stratejisi Nasıl Geliştirilir?

6-Gençlik Çalıştayı Sonuç Raporu[2305843009213969718]

7- Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı

8-SÖZ SENDE !

9- Başkent Gençlik Meclisi Gençlik Çalıştayı: İzlemek İçin Tıklayınız

10- Genç Kadın Liderler Zirvesi: İzlemek İçin Tıklayınız

11- III. Ulusal Gençlik Meclisleri Buluşması Sonuç Raporu

12-BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİ YEREL YÖNETİM İLKELERİ

13-Ankara Yerel Gençlik İl Eylem Planı (AGEP)