#Söz Meclisten İçeride 1# Nedir LA Bu Üniversite ?

Üniversite sadece bir eğitimi kurumu mudur? Bireyin yaşamını şekillendiren yapı organizmaları ile birlikte yaşamın içinde olan üniversitenin yaşamın dışında ele alınması ne kadar doğrudur. Farklı disiplinlerden oluşan uzmanlarla birlikte üniversite ve yaşamı konuşuyoruz