Gülen Tokay
1995 Ankara doğumlu. 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Yine aynı üniversitede Yerel Yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladı . Yerelleşme, kamuda dijitalleşme, e-yönetişim ve blok zincir üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyeler ve bakanlıklarda staj dönemlerini tamamlamış olup türkiye bilişim derneği, toplumsal ekonomik siyasal araştırmalar vakfı’nda çalışmalarda bulunmuştur. Yaklaşık bir yıldır Başkent Gençlik Meclisi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir.